Prezentarea proiectului

Proiectul „BLACK SEA BIKE – DIVERSIFICATION OF THE TOURISM SERVICES IN CONSTANTA BALCHIK CROSS BORDER REGION BY BIKE – BSB” face parte din Programul de Cooperare Transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013, Axa prioritarā 3: Dezvoltarea Economică şi Socială – Dezvoltare economică şi coeziune socială prin identificarea şi consolidarea în comun a avantajelor comparative ale zonei, Domeniul major de intervenţie 3.1: Sprijinirea cooperării transfrontaliere în mediul de afaceri şi promovarea unei imagini şi identităţi regionale.

Beneficiarul finanţării este: Parteneriatul Dintre Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Constanţa şi Oraşul Balchik – Bulgaria.

Proiectul este dezvoltat de cele două administraţii, din Constanţa şi Balchik, urmărind nevoile identificate în legătura cu lipsa de servicii oferite turiştilor şi subdezvoltarea lor, care necesită investiţii suplimentare pentru a putea satisface toate nevoile turiştilor. Primăria Constanţa a fost desemnată Lider de Proiect şi i-a fost atribuită coordonarea întregului proiect, iar activitătile proiectului au fost astfel selectate pentru a asigura implicarea adecvată a partenerului din Balchik şi atingerea obiectivelor proiectului.

poza prez proiect

Obiectivul general al proiectului este:

 • promovarea localităţilor şi regiunilor implicate în proiect
 • dezvoltarea turismului prin diversificarea serviciilor turistice durabile
 • crearea de oportunităţi pentru operatorii din turism
 • cooperarea între comunităţi

Având în vedere obiectivele comune ale celor doi parteneri implicaţi în proiect precum şi priorităţile identificate în regiunea transfrontalieră Constanţa – Balchik, obiectivul specific al proiectului constă în oferirea în premieră, turiştilor, a unei alternative ecologice şi sigure de transport, a unei alternative de petrecere a timpului liber, punându-le la dispoziţie 30 de staţii de biciclete dotate cu 390 de biciclete în Constanţa şi 100 de biciclete în Balchik, staţii care vor fi gestionate cu ajutorul unui server.

 • Valoarea proiectului: 1,498,533.24 euro
 • Contribuţia Uniunii Europene: 1,271,055.89 euro
 • Contribuţia Guvernului României: 153,480.37 euro
 • Contribuţia UAT Municipiul Constanţa: 25,737.48 euro
 • Valoare proiect oraşul Balchik: 317,915.00 euro
 • Data începerii proiectului: 17.05.2013
 • Data finalizării proiectului: 16.11.2014

AUTORITATE DE MANAGEMENT: Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice

Grupurile ţintă ale proiectului sunt:

 1. Turiştii care vin pe litoralul Mării Negre în Constanţa şi Balchik
 2. Operatorii de turism

poza bicicleta1

Modul de funcţionare a sistemului:

Fiecare rastel va avea un centru de comandă de la care se va face autentificarea automată a utilizatorilor şi alocarea unei biciclete (pe baza de cartela de acces la sistem).

Gestionarea sistemului se va face centralizat, toate staţiile fiind interconectate şi administrate prin intermediul unui server.

Ca mod de operare, orice turist sau localnic va putea solicita, pe bază de buletin, un card de utilizator ce se va putea obţine gratuit de la punctele de distribuţie, puncte ce urmează a fi selectate şi stabilite în faza de execuţie a proiectului, avându-se în vedere logistica proprie a Primăriei Constanţa, dar şi eventuale colaborări cu instituţii şi agenţi economici interesaţi. Pe baza acestui card va obţine o bicicletă de la oricare dintre staţiile din proiect, bicicletă pe care o va folosi şi o va putea returna la oricare alta staţie.
Staţiile vor avea mecanisme automate de securizare a bicicletelor.
Bicicletele vor fi construite din componente speciale, anti-furt, care fac imposibilă demontarea / utilizarea lor pe alte biciclete.

Sistemul va dispune în faza de operare de o echipă de mentenanţă care va interveni pentru remedierea eventualelor probleme de funcţionare şi care va regla şi stocul de biciclete disponibile în staţii, rezolvând situaţii precum „zero biciclete disponibile” sau „rastel plin”, prin mutarea bicicletelor între staţii.

Orice problema va fi observabilă de pe server, unde vor putea fi obţinute şi rapoartele de utilizare/ocupare.